Netanel Goldberg & Mitsch Kohn & Sascha Alexander Vaymer

23.11.2019

Lighthouse club

Bulharská 37, Trnava

Pripravované koncerty

Bratislava

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Snatam Kaur je viac než len koncert! Takmer po troch rokoch prichádza úžasná Snatam Kaur opätovne do Bratislavy. Viac

Travna

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Srdečná žena a múdra sprievodkyňa životom ženy Kristína Dubajová sa dlhodobo venuje témam ženskosti, životných cyklov, ale aj partnerstvu, ktoré ju inšpirovali k vydaniu albumu Kolo roka. Viac

Travna

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Odpútajte sa od každodenných starostí a spojte sa so sebou. Dovoľte mantrám, aby vás zdvihli vyššie, tam, kde vás nič neťaží, kde len ste. Viac

Netanel Goldberg & Mitsch Kohn & Sascha Alexander Vaymer

Galéria

O koncerte

Liečivá ceremónia „Pravda o súčasnosti“ je unikátnym konceptom zahraničného talentovaného tria, ktoré spolu hrá len výnimočne.


Koncert Truth of Now bol neopakovateľnou ceremóniou, počas ktorej sme mohli prijímať to, čo nám život ponúka. Bola to príležitosť nechať slová, hudbu, príbehy a ticho prúdiť cez nás. Truth of Now bolo pozvaním, aby sme dali pozornosť všetkému, čo v nás je: pocitom, myšlienkam, telu, prázdnote, hlasu, emóciám, pohybu... Zvoliť si túto cestu bytia nám ponúka hlbšie pochopenie kto sme, naše voľby, naše programy a činy. V takomto priestore nastáva hlboká transformácia k pochopeniu, že sme spojení v jedno a uvedomenie si celej našej krásy v živote prežívanom naplno.


Netanel Godberg, Mitsch Kohn a Sascha Vaymer nás priviedli prostredníctvom hudby a slova k napojeniu sa na svoje vnútorné ja a k vyjadreniu všetkého, čo vnútorný svet obsahuje.


V tomto hudobnom vystúpení sme pripravili príjemný a bezpečný priestor k otvoreniu srdca a precíteniu skrytých bolestí a smútkov tak, aby sa spustil proces samouzdravovania. Zvuky intuitívne vo viacerých vlnách odomykajú vnútorné svety a emócie, ktoré si ťaháme so sebou. V momentoch konfrontácie a úplnej pravdy sa otvárajú spojenia do vyšších dimenzií. Vzťahy, všeobecné situácie, potenciál, vízie a princípy sa stali jasnejšími a koncert nám pomohol ľahšie prijať kto sme, krásu v nás aj okolo nás a prežívať svoje životy naplnenejšie.

Pripravované koncerty

Bratislava

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Snatam Kaur je viac než len koncert! Takmer po troch rokoch prichádza úžasná Snatam Kaur opätovne do Bratislavy. Viac

Travna

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Srdečná žena a múdra sprievodkyňa životom ženy Kristína Dubajová sa dlhodobo venuje témam ženskosti, životných cyklov, ale aj partnerstvu, ktoré ju inšpirovali k vydaniu albumu Kolo roka. Viac

Travna

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Odpútajte sa od každodenných starostí a spojte sa so sebou. Dovoľte mantrám, aby vás zdvihli vyššie, tam, kde vás nič neťaží, kde len ste. Viac