Európske diela 

V tejto kategórií filmov môžete nájsť filmy európskej produkcie/koprodukcie.


Samostatná kategória bola vytvorená na základe ustanovenia § 70 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, na základe ktorej je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný vyhradiť európskym dielam najmenej 30 % z celkového počtu programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac, a to v každej AVMS osobitne, a zabezpečiť ich náležité zdôraznenie. Zdôraznením je v zmysle § 70 ods. 2 ZMS podpora audiovizuálnych diel prostredníctvom uľahčenia prístupu k týmto dielam, najmä prostredníctvom vytvorenia osobitnej ponuky európskych diel v katalógu programov alebo možnosti vyhľadať európske diela vo vyhľadávacom nástroji.