DJ Native Mind

Jakub Cerulík je choreograf, performer, spoluzakladateľ Teatro Dancing Yogy, lektor Intuitívneho Tanca, Tanečnej Improvizácie a Tanečného Divadla, DJ pre vedomé párty a Ecstatic Dance, organizátor vedomých stretnutí Ecstatica a ďalších kultúrno-umeleckých a vzdelávacích podujatí na území Česka a Slovenska.


Počas štúdia Dejín Umenia na Karlovej Univerzite v Prahe sa venoval filozofii i psychológii umenia a terapeutickému presahu umenia naprieč historickými obdobiami a kultúrami. 


V súčasnosti študuje Tanečné Divadlo a Performanciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde sa počas svojich štúdií okrem lektorskej, umeleckej a organizátorskej praxe venuje využitiu performatívnych umení a expresívnych terapií na ceste osobného rozvoja a liečivej integrácie tela a duše.

Vychádzajúc z prvkov súčasného tanca (Labanovej analýzy pohybu), kontaktnej improvizácie, expresívnych terapií (tanečno-pohybovej terapie, dramaterapie...), gestalt psychológie a rituálov starších kultúr kombinuje vo svojom vedení vyjadrovacie prostriedky tela, hlasu a tváre s obsahom psyché akými sú emócie, myšlienky a predstavy. 


Svojím učením pomáha ľuďom na ceste skúmania a integrácie vlastnej osobnosti hravým a kreatívnym spôsobom, s cieľom očistenia tela a duše od stagnujúcej energie prejavenej telesnými, či psychickými blokmi a následným nadobudnutím väčšej vnútornej slobody pomocou zlepšenia v oblastiach sebaexpresie, vnímavosti, explorácie, integrácie, psychohygieny a rozšírených stavov vedomia.


Touto praxou sa snaží o návrat a vytvorenie rituálov súčasnosti zasadených do života modernej spoločnosti.

Pripravované koncerty

Bratislava

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Snatam Kaur je viac než len koncert! Takmer po troch rokoch prichádza úžasná Snatam Kaur opätovne do Bratislavy. Viac

Trnava

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Srdečná žena a múdra sprievodkyňa životom ženy Kristína Dubajová sa dlhodobo venuje témam ženskosti, životných cyklov, ale aj partnerstvu, ktoré ju inšpirovali k vydaniu albumu Kolo roka. Viac

Trnava

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Odpútajte sa od každodenných starostí a spojte sa so sebou. Dovoľte mantrám, aby vás zdvihli vyššie, tam, kde vás nič neťaží, kde len ste. Viac