DJ Native Mind

Jakub Cerulík je choreograf, performer, spoluzakladateľ Teatro Dancing Yogy, lektor Intuitívneho Tanca, Tanečnej Improvizácie a Tanečného Divadla, DJ pre vedomé párty a Ecstatic Dance, organizátor vedomých stretnutí Ecstatica a ďalších kultúrno-umeleckých a vzdelávacích podujatí na území Česka a Slovenska.


Počas štúdia Dejín Umenia na Karlovej Univerzite v Prahe sa venoval filozofii i psychológii umenia a terapeutickému presahu umenia naprieč historickými obdobiami a kultúrami. 


V súčasnosti študuje Tanečné Divadlo a Performanciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde sa počas svojich štúdií okrem lektorskej, umeleckej a organizátorskej praxe venuje využitiu performatívnych umení a expresívnych terapií na ceste osobného rozvoja a liečivej integrácie tela a duše.

Vychádzajúc z prvkov súčasného tanca (Labanovej analýzy pohybu), kontaktnej improvizácie, expresívnych terapií (tanečno-pohybovej terapie, dramaterapie...), gestalt psychológie a rituálov starších kultúr kombinuje vo svojom vedení vyjadrovacie prostriedky tela, hlasu a tváre s obsahom psyché akými sú emócie, myšlienky a predstavy. 


Svojím učením pomáha ľuďom na ceste skúmania a integrácie vlastnej osobnosti hravým a kreatívnym spôsobom, s cieľom očistenia tela a duše od stagnujúcej energie prejavenej telesnými, či psychickými blokmi a následným nadobudnutím väčšej vnútornej slobody pomocou zlepšenia v oblastiach sebaexpresie, vnímavosti, explorácie, integrácie, psychohygieny a rozšírených stavov vedomia.


Touto praxou sa snaží o návrat a vytvorenie rituálov súčasnosti zasadených do života modernej spoločnosti.

Pripravované koncerty

Trnava

Fia sa vydáva na TRILOGY Tour, na ktorej zaznejú jej najznámejšie a najobľúbenejšie skladby z vydaných albumov. V rámci turné sa na Slovensku predstaví prvýkrát v Trnave. Viac

Trnava

Koncert Flamenco gitaristu Flaca de Nerja a jazz gitaristu Jannisa Raptis je spomienkou na španielského gitarového virtuóza Paca de Luciu. Viac

Šamorín

Podujatie sa prekladá z dôvodu pandemických opatrení

Snatam Kaur je viac než len koncert! Takmer po troch rokoch prichádza úžasná Snatam Kaur opätovne do Bratislavy. Viac


Trnava

Už na začiatku tohto leta nás poctí svojou vôbec prvou návštevou na Slovensku výborná speváčka, vokálna diva a multiinštrumentalistka Marlia Coeur. Viac