DJ Native Mind

Jakub Cerulík - DJ Native Mind je slovenský choreograf, ICF akreditovaný somatický kouč (Praha, Somatický koučing s.r.o), certifikovaný facilitátor intuitívneho a terapeutického tanca (Brno, Move Art s.r.o.) a profesionálny DJ pre podujatia osobnostného rozvoja a Ecstatic Dance. 


Vďaka dlhoročnej praxi v oblasti somatiky a embodimentu verí, že telo ukrýva odpovede na najhlbšie otázky a riešenia na najťažšie výzvy. Svojim klientom preto pomáha pri načúvaní tela ako podstatného zdroju informácií v procese rozhodovania sa, dosahovaní ich životných cieľov a regulovaní ich nervového systému.

 Počas štúdia Dejín umenia na Karlovej Univerzite v Prahe študoval filozofiu a psychológiu umenia so zameraním na terapeutický presah umenia a rituálov rôznych období a kultúr. Počas štúdia Tanečného divadla a Performancie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave si osvojil filozofiu somatiky a embodimentu skrze prístupy ako je labanová analýza pohybu, alexandrova technika, feldenkraisova metóda, bartenieff fundamentals, body-mind centering, skinner releasing technique, súčasný tanec a kontaktná improvizácia. Vo svojej umeleckej praxi sa Jakub zameral na využitie expresívnych terapií (tanečne-pohybovej terapie, dramaterapie, psychodrámy) a koučingu pri tvorbe umeleckých diel a naopak využitiu umeleckých postupov a praktík pri práci na osobnostnom rozvoji. 


Neskôr, počas ICF akreditovaného výcviku v Somatickom Koučingu v Prahe a Facilitovaní Intuitívneho a Terapeutického Tanca v Brne, si osvojil nehodnotiaci prístup a dôslednu prácu na zdrojoch klienta. Svoje vzdelávanie dopĺňal a naďalej dopĺňa mnohými kurzami, workshopmi, seminármi, článkami a knihami zameranými na oblasť somatiky, embodimentu, tanca, psychológie a expresívnych terapií, a svoje koučovacie schopnosti naďalej rozvíja pravideľnou supervíziou.


Jakub pracuje integratívne so zážitkovo zameranými metodami využívajúcimi telo, dych, hlas, slovo, predstavu, predmet a priestor, pričom dlhodobým základom jeho praxe je kreatívna práca s princípmi somatiky a embodimentu v koučovacom procese. Prácou so seba-vyjadrovacími prostriedkami umožňuje klientom dotknúť sa hlbších urovní vedomia a prechodom od na myseľ-orientovaného rozhovoru ku komplexnejšiemu na telo-orientovanému zážitku vedie klientov k holisticky (telo, myseľ, emócie) informovaným rozhodnutiam a práci na sebe. Hlavným zámerom jeho práce je priviesť ľudí do kontaktu s telom a jeho prirodzenou múdrosťou, ktorá je podstatným zdrojom informácií v procese rozhodovania sa a pri nachádzaní riešení na ceste za životnými snami. Ako DJ je priekopníkom v oblasti profesionálneho Ecstatic Dance DJ-ingu na Slovensku a v Čechách a v súčasnosti hráva na rôznych akciách a festivaloch po Európe (Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko...).


Ovplyvnený svojou umeleckou a osobnostne rozvojovou praxou vytvára sugestívne DJ Sety, ktoré sledujú štruktúrovanú emocionálnu cestu založenú na chronológii emocionálnej práce v psychoterapeutickom rámci a ktoré vytvárajú príležitosť pre integratívny zážitok prostredníctvom aktivácie fyzických, emočných a imaginatívnych funkcií osobnosti. Počas jeho Ecstatic Dance DJ Setu budete mať možnosť tancovať na hlbokú vlnu kontrastných emócií zakomponovaných do komplexného príbehu, ktorý vás prevedie magickou cestou vnútorných svetov a prenesie od hlbokej katarzie ku žiarivej extáze.


Viac o Jakubových rozvojových kurzoch a aktivitách nájdete na stránke www.somatickykoucing.sk a o jeho DJingu a umeleckých aktivitách na https://www.facebook.com/jakubcerulik.nativemind

Pripravované koncerty

Bratislava 

Deva Premal a Miten sa po 4 rokoch vracajú opäť na Slovensko so svojou SINGING OUR PRAYERS tour 2024. Zažite energiu, ktorá nás spája a dáva nám silu povzniesť sa nad boj.

 Viac


Šamorín

Podujatie sa prekladá z dôvodu pandemických opatrení


Snatam Kaur je viac než len koncert! Takmer po troch rokoch prichádza úžasná Snatam Kaur opätovne do Bratislavy. Viac