Kristína Dubajová

Sprevádza prechodovými a iniciačnými obradmi. Pravidelne spája ženy v ženských kruhoch a na víkendových pobytoch. Sprevádza obradné stretnutia žien, mužov i detí v dôležité sviatky kola roka. Venuje sa tehotným ženám a maminkám po pôrode, rovnako aj bábätkám a deťom. V letných mesiacoch spája rodiny na pobytoch pri mori. 


Posvätnú sexualitu a partnerskú lásku podporuje na večeroch Partnerského ladenia, kde pracuje s jemnými tantrickými technikami a pomáha párom oživiť prúd lásky, vzájomnú komunikáciu, zmyselnosť a hravosť vo vzťahu. 

Vyštudovala lektorský kurz pohybového vzdelávania detí, lektorský kurz vedomej a aktívnej prípravy na materstvo a rodičovstvo, Mohendžodaro-tantra jógu pre ženy a Školu kňažiek. V Indii absolvovala ročný výcvik jogy a meditácie. V Austrálii vydala CD Joga and meditation through music. Sprevádza ročnou školou kňažiek Živeny, a tak napĺňa zámer, aby každé mestečko, každá dedina mala opäť ženu sprievodkyňu, na ktorú sa môžu ľudia obrátiť, aby ich obradne sprevádzala v dôležité okamihy ich životov.  


Zložila a naspievala piesne z hlbín ženskej duše o slovanských Bohyniach a múdrosti prírody, ktoré vyšli na CD Kolo roka. CD Kolo života prináša piesne o ceste ženy a úcte k premenám  jej duše a tela. www.koloroka.sk

Pripravované koncerty

Bratislava

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Snatam Kaur je viac než len koncert! Takmer po troch rokoch prichádza úžasná Snatam Kaur opätovne do Bratislavy. Viac

Trnava

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Srdečná žena a múdra sprievodkyňa životom ženy Kristína Dubajová sa dlhodobo venuje témam ženskosti, životných cyklov, ale aj partnerstvu, ktoré ju inšpirovali k vydaniu albumu Kolo roka. Viac

Trnava

Podujatie sa prekladá z dôvodu platných covid opatrení. Hneď ako to bude možné, stanovíme nový termín.

Odpútajte sa od každodenných starostí a spojte sa so sebou. Dovoľte mantrám, aby vás zdvihli vyššie, tam, kde vás nič neťaží, kde len ste. Viac